.
.

Bữa ăn giá 20.000 đồng thời “giải cứu”


Giờ đây, nhiều bà nội trợ có thể “giải cứu” chính túi tiền của mình khi thiết kế một bữa ăn với chi phí chỉ 20.000 đồng. Niềm vui là của họ, nhưng với nông dân đó là nước mắt.

Bữa ăn giá 20.000 đồng thời