.
.

Thẻ lưu trữ cho:, , , ,

Bảo An và gia đình Mầm Chồi Lá đến cổ vũ nồng nhiệt cho các thí sinh chung kết

Trong tập chung kết, ca sĩ, biên đạo Kỳ Phương ra đề cực khó cho các thí sinh của Mầm Chồi Lá Casting. Bảo An và các thành viên của Mầm Chồi Lá cũng đến...