.
.

Thẻ lưu trữ cho:, , , , ,

Ở Việt Nam có một nghề bắt buộc phải đi từ số 0, không có đường tắt, khi thành công thì lương tháng nghìn đô

Ở Việt Nam có một nghề muốn lên sếp thì bắt buộc phải đi từ nhân viên, không có đường tắt, nhưng đã thành công thì lương tháng vài nghìn, chục nghìn...