.
.

Thẻ lưu trữ cho:,

Cần gì để quốc tế hóa doanh nghiệp Việt Nam?

Nhóm tổ chức diễn đàn, do Tiến sĩ Nguyễn Quang Trung (Giảng viên và Chủ nhiệm bộ môn Kinh doanh quốc tế RMIT Việt Nam) dẫn đầu, đã phác thảo ra một số...