.
.

Thẻ lưu trữ cho:, , ,

Nghệ sĩ Việt tích cực ủng hộ giải thưởng Dải Băng Đỏ lần 3

Giải thưởng Dải băng đỏ (The red ribbon awards) là giải thường niên do Mạng lưới người sống với HIV tại Việt Nam (VNP+) tổ chức với sự bảo trợ của...

Nghệ sĩ Việt phát động ủng hộ và lan toả giải thưởng Dải Băng Đỏ 2016

Chiều ngày 30/08, Mạng lưới người sống với HIV Việt Nam (VNP+) cùng các cơ quan, đơn vị trực thuộc ngành y tế, bảo hiểm xã hội, truyền thông báo đài,...