.
.

Thẻ lưu trữ cho:, ,

Hoa hậu Minh Thảo nói gì khi làm Giám khảo chuyên môn Micro Vàng 2019?

Là một cái tên mới trong danh sách những người đẹp chấm thi, tuy nhiên điều đặc biệt của Hoa Hậu Minh Thảo chính là việc xây dựng thương hiệu cá nhân...