.
.

Thẻ lưu trữ cho:, ,

Người nổi tiếng nên học Giáo sư Xoay cách đối mặt với công kích của dư luận

Cách mà Giáo sư Xoay (Đinh Tiến Dũng) và Tiến sĩ Trần Xoáy (Xuân Bắc) chỉ ra trong chương trình Hỏi Xiên Đáp Xẹo sẽ là một gợi ý hữu dụng cho những ai...