.
.

Thẻ lưu trữ cho:, , , ,

Nắm bắt giờ sinh học của cơ thể để sống lâu hơn

Cái gì cũng có thời điểm, có kỳ, có lúc của nó, và con người chúng ta cũng vậy nếu không biết cân bằng và quân bình thì một  ngày nào đó bạn phải hối...