.
.

Thẻ lưu trữ cho:, , ,

Khai Mạc “Metalex Vietnam 2017”: định hướng mới cho ngành sản xuất

Tp. Hồ Chí Minh, 12 tháng Mười 2017 – “Metalex Vietnam” đã khai mạc hôm nay tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), sẽ được tiếp tục từ 12...