.
.

Thẻ lưu trữ cho:, , , , , ,

“Tình ly biệt”: Khi số phận nhiều lần thử thách hồng nhan

Thương thay cho phận má hồng, bao lần bị dồn vào chỗ chết, mẫu tử phải chia lìa, biết bao giờ mới khổ tận cam lai… Câu chuyện của “Tình ly biệt” bắt...