.
.

Thẻ lưu trữ cho:, , ,

Khai Mạc “Metalex Vietnam 2017”: định hướng mới cho ngành sản xuất

Tp. Hồ Chí Minh, 12 tháng Mười 2017 – “Metalex Vietnam” đã khai mạc hôm nay tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), sẽ được tiếp tục từ 12...

Đồng bộ hóa ngành sản xuất cùng Metalex Vietnam

Việc chuyển giao nền kinh tế từ 2017 sang 2018 với nhiều chuyển biến trong việc thực thi các hiệp định kinh tế, sẽ được xem như một dấu mốc quan trọng...