.
.

Thẻ lưu trữ cho:,

Ngày hội Tuyển dụng 2019: Giới thiệu “kho tài năng” sinh viên RMIT với doanh nghiệp

Thuộc khuôn khổ Tuần lễ Hướng nghiệp Đại học RMIT Việt Nam 2019 diễn ra tại cơ sở Hà Nội và Nam Sài Gòn, Ngày hội Tuyển dụng một lần nữa củng cố...