.
.

Thẻ lưu trữ cho:, , , ,

Ngày Trái Đất Việt Nam 2018 – “Hành trình trách nhiệm xanh” dự án đầy ý nghĩa nhân văn

Ngày CN 22/04/2018  sẽ diễn ra chương trình “Ngày Trái Đất Việt Nam 2018” – Hành trình trách nhiệm Xanh, thuộc dự án Giờ xanh do Trung tâm Giáo dục Kĩ năng và...