.
.

Thẻ lưu trữ cho:, ,

Nghiên cứu về cảm biến có thể nuốt giúp ngăn ngừa và chuẩn đoán tình trạng dạ dày

Kết quả thử nghiệm đầu tiên trên người của dự án đột phá – viên nang đo chứng đầy hơi có thể nuốt được có thể cách mạng hóa việc phòng tránh...