.
.

Thẻ lưu trữ cho:,

Quán nhậu phải thay đổi để thích nghi Nghị định 100

Từ ngày 1-1-2020, khẩu hiệu “Đã uống rượu, bia, không lái xe” chính thức được luật hóa. Cụ thể, một trong những quy định quan trọng tại Luật Phòng,...