.
.

Thẻ lưu trữ cho:, , , ,

Tấn Đạt đăng quang ngôi vị Quán Quân Ai Sẽ Thành Sao mùa 3

Phần trình diễn dạt dào cảm xúc giúp Tấn Đạt xuất sắc vượt qua Thúy Anh, Thái Bảo để giành lấy ngôi vị Quán quân Ai Sẽ Thành Sao mùa 3. Trong vòng Chung...