.
.

Thẻ lưu trữ cho:, ,

Trái cây Việt Nam thiếu những gì khi cạnh tranh với ống táo lạ của New Zealand?

Không có cân, không coi kilogram là đơn vị đo, giá tiền được niêm yết theo “ống”… là cách bán mà một siêu thị ở Hà Nội áp dụng cho sản phẩm trái...