.
.

Từ 1/1/2020: Cấm xúi giục người khác uống rượu bia


Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia thêm quy định mới nghiêm cấm xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu, bia nhằm hạn chế tối đa việc người tham gia giao thông sau khi có chất cồn trong người.

Theo đó, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia gồm 7 chương 36 điều. Luật quy định 13 hành vi bị nghiêm cấm gồm:

Nghiêm cấm xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu, bia; nghiêm cấm cán bộ, công chức, sĩ quan, quân nhân, học sinh, sinh viên uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ ngơi giữa giờ làm việc, học tập; nghiêm cấm điều khiển phương tiện giao thông bao gồm cả xe máy mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.

Bên cạnh đó, Luật nêu rõ những nơi không được uống rượu, bia, gồm 7 địa điểm công cộng mà việc sử dụng rượu, bia có thể tác động đến cộng đồng.

Đối với kiểm soát khuyến mại, quảng cáo, tài trợ rượu, bia, ngoài việc giữ vững quy định về cấm quảng cáo rượu từ 15 độ trở lên, Luật bổ sung biện pháp kiểm soát quảng cáo đối với rượu, bia dưới 15 độ để bảo đảm nhất quán quan điểm quản lý toàn diện đối với rượu, bia; khắc phục khoảng trống của pháp luật hiện hành đối với rượu, bia.

Theo ĐKNBài viết cùng chuyên mục